Na antenie

Strona Główna

Instytut Ewangelizacji Świata w Polsce

23 lutego 2017 Aktualności


Institute for World Evangelisation. ICPE Mission to Międzynarodowy Katolicki Program Ewangelizacji. Świecka wspólnota misyjna o zasięgu międzynarodowym, założona na Malcie w 1985 roku. Obecnie działa na wszystkich kontynentach. W 2002 roku Instytut Ewangelizacji Świata otrzymał od Stolicy Apostolskiej papieskie zatwierdzenie, uznające instytut międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych na prawie papieskim. Głównym celem Misji ICPE jest formacja i szkolenie świeckich katolików, pragnących poświęcić swoje życie ewangelizacji. Prowadzą swoją działalność poprzez głoszenie Słowa Bożego, czynienie uczniów czy budowanie wspólnoty. Podejmują różnorakie dzieła miłosierdzia, a także szkolą świeckich katolików, formując ich do służby w Kościele i pozyskiwania ludzi z całego świata dla Chrystusa.

Misja ICPE Polska znajduje się w Lublinie. Jest próbą odpowiedzi na Boże wezwanie do uwielbienia i ewangelizacji, poprzez wykorzystanie nowych form i metod działania. Jej działalność opiera się przede wszystkim o projekt Armia Dzieci, który powstał kilka lat temu. Skupia dzieci, rodziców i młodzież w różnym wieku. Wspólnota ta ma charakter lokalny, ale jej zasięg jest także ogólnokrajowy. W ramach Misja ICPE Polska podejmowane są następujące posługi:

CSM – Czwartkowe Spotkania Modlitewne
Spotkania te prowadzone są w Lublinie przez Armię Dzieci. Mają charakter otwarty. Zaproszona jest przede wszystkim społeczność lokalna, która chce razem ze wspólnotą wielbić Pana. Celem tych spotkań jest trwanie w Bożej obecnościi atmosferze. Zgromadzeni słuchają Słowa Bożego i głoszonego z mocą nauczania. Kładzie się akcent na Jezusie i Jego Majestacie. Objawia się On pośrodku chwały i uwielbienia, które oddaje Mu Jego lud.

Armia Żon
W tej posłudze odnaleźć się może każda kobieta – żona, matka, narzeczona, kobieta z pragnieniem życia w małżeństwie, a także celibatariuszka. Podkreśla się, że przecież każda niewiasta jest oblubienicą Chrystusa. Podczas tych spotkań można nauczyć się wzrastać w tej świadomości i żyć uwielbieniem. Grupa ta przygotowuje na przyjęcie Oblubieńca, który nadchodzi

Nowa Pieśń
Posługa ta dotyczy wszystkich, którzy chcą wzrastać w proroczym wyśpiewywaniu pieśni przed Bogiem. Spotkania mają na celu naukę słuchania Bożego głosu, śpiewania Słowa Bożego oraz uwielbienia w Duchu i prawdzie. Wbrew pozorom umiejętność śpiewania nie jest konieczna. Zaproszeni są wszyscy dorośli oraz dzieci.

Spotkania biblijne
Posługa skierowana do tych, którzy chcą zatrzymać się nad Słowem Bożym oraz rozważać jego znaczenie we własnym życiu. Zaproszenie skierowane jest do dorosłych i dzieci. Grupa ma na celu karmienie się Słowem, które pochodzi z ust Bożych, a także wzrastanie w poznaniu woli Pana.

Rysunek proroczy
Bóg wykorzystuje wiele naszych umiejętności i talentów, aby przekazać swoje Słowo. Jednym z nich jest rysunek i sztuka. Pomysł ten jest zatem skierowany do miłośników artystycznej formy wyrazu. Przelewanie obrazów i snów na papier oraz malowanie
w sposób proroczy to znak rozpoznawczy tej służby.

Cafe Rafael – Strefa Uzdrowienia
Jak piszą sami inicjatorzy akcji, miejsce to jest szczególnie obdarowane. Dzieją się tam prawdziwe cuda! Ta „perła wśród kawiarni” jest miejscem, gdzie każdy, kto potrzebuje uzdrowienia, umocnienia oraz dobrego i podnoszącego na duchu słowa, znajdzie je dla siebie. A wszystko to przy najlepszej kawie w mieście.

Godzina chwały – uwielbienie prowadzone przez młodzież
Godzina chwały to kolejna sesja uwielbienia, wpisująca się w powstający w Polsce Dom Chwalenia. Jest ona prowadzona w całości przez młodzież i skierowana jest do wszystkich, którzy noszą w sercu pragnienie uczestniczenia w tej formie modlitwy i służby.

Radosne uwielbienie – uwielbienie dla najmłodszych
Jest to czas uwielbienia skierowany do najmłodszych dzieci w wieku od 0 do 10 lat. Inicjatywa ta ma na celu formowanie dzieci już od samego początku w atmosferze wzrastania w mocy Ducha Świętego. Uczą się chodzić z Jezusem i poznają Go takim, jakim jest.

Dla wszystkich spoza Lublina i jego okolic, którzy pragną w jakiś sposób związać się z dziełami Misji, przewidziane są różnego rodzaju inicjatywy weekendowe, odbywające się kilka razy w roku. Są to m.in. Czas Chwały, Noc Chwały i cykl weekendowych Szkół ICPE. Wszelkie bieżące informacje pojawiają się na profilu Armia Dzieci na portalu Facebook (https://www.facebook.com/armiadzieci), aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami.

Patrycja Zajda

(wykorzystana grafika: https://www.facebook.com/icpemissionpoland)


Udostępnij
X