Na antenie

Strona Główna

Wezwanie do świętości

2 marca 2017 Aktualności


Już dzisiaj w Gliwicach rozpoczynają się trzydniowe rekolekcje dla wspólnot, ruchów i stowarzyszeń „Świętymi Bądźcie”. Dzięki zaproszeniu Inicjatywy Missio rekolekcje poprowadzi ojciec Mariusz Orczykowski OFMConv.

Inicjatywa MISSIO jest fundacją ewangelizacyjną, która pragnie odpowiedzieć na misyjny nakaz Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu…” (Mk 16,15) oraz na wołanie Ojca Świętego Jana Pawła II: „Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów” (RM 3). By wypełnić to zadanie Inicjatywa współorganizuje Marsz dla Jezusa, Górę modlitwy, Koncert dla Zmartwychwstałego. Podejmuje również wiele innych działań ewangelizacyjnych w diecezji.

Rekolekcje dla wspólnot ruchów i stowarzyszeń organizujemy już od 7-8 lat – mówi lider wspólnoty Stefan Mitas – Chodzi o to, żeby wszystkie społeczności, które rozumieją pojęcie nowej ewangelizacji, które chcą się włączyć w tę rzeczywistość i odnawiać swój charyzmat, miały kilka razy w roku możliwość spotkania się, by budować świadomość potrzeby nowej ewangelizacji, jak również żeby uczestniczyły w wydarzeniach, które w jakiś sposób są odpowiedziami na znaki czasu. Zawsze staramy się, aby wydarzenia, które organizujemy, były też pewną próbą odpowiedzi na znaki czasu: w momencie kiedy jest Rok Miłosierdzia Bożego, to staramy się, aby pewne akcenty, które kładziemy w ramach wydarzeń, ten temat pogłębiały – wyjaśnia Stefan Mitas.

Tegoroczne rekolekcje pod hasłem „Świętymi Bądźcie” poprowadzi o. Mariusz Orczykowski OFMConv. Kim on jest? Franciszkaninem, duszpasterzem,  rektorem i wykładowcą teologii dogmatycznej WSD Franciszkanów w Krakowie, a także… dyrektorem Szkoły Sług Ducha w Krakowie – stacjonarnej szkoły biblijnej, której studenci chcą pogłębić swoją formację chrześcijańską opartą na odnawiającym działaniu Ducha Świętego. Ponadto pełni służbę asystenta kościelnego ekumenicznej wspólnoty i fundacji Głos na pustyni, która przygotowuje wierzących do przemiany własnego życia w oparciu o nauczanie Pisma Świętego. Ojciec Orczykowski jest również członkiem konferencji liderów wspólnot charyzmatycznych Kościoła katolickiego i liderów nowych Kościołów „Gathering in the Holy Spirit”, także osobą mocno zaangażowaną w inicjatywę „W kierunku Soboru Jerozolimskiego II”, która promuje dialog między chrześcijanami a Żydami mesjanistycznymi.

Wszystko to, czym zajmuje się ojciec, jest w tej rzeczywistości, która nas interesuje – mówi Stefan Mitas – działalność charyzmatyczna związana z nową ewangelizacją, działalność ekumeniczna. Poza tym ojciec jest osobą, którą cechuje wrażliwość na to, co obecnie dzieje się w Kościele, otwartą na powiew Ducha Świętego.

Podczas trzech dni rekolekcji o. Mariusz Orczykowski OFMConv poruszy trzy tematy. Pierwszy nosi tytuł „Dwie drogi”, drugi – „Obrzezanie serca”, natomiast trzeciego dnia zgłębiać będzie samo hasło rekolekcji: „Świętymi bądźcie”.

Plan rekolekcji każdego dnia wygląda tak samo. O 18:00 Eucharystia parafialna w katedrze, później jest półgodzinne uwielbienie, po czym przechodzimy do słowa, które wygłosi o. Orczykowski. Później, w zależności od tego, jakie będą potrzeby – będzie to czas posługi, czyli modlitwa wstawiennicza za te osoby, które dotknęło jakieś Słowo, i chciałyby ten temat przepracować z Duchem świętym, a dla pozostałych będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze. Kończymy około godziny 21.00 – wyjaśnia Stefan Mitas.

Rekolekcje adresowane są do wszystkich tych, którzy w Kościele podejmują posługę w ramach ruchów i stowarzyszeń. Mają charakter otwarty i bezpłatny.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/114639545724153/

 

Joanna Jaskółowska


Udostępnij
X