On Air

Home

Fundacja Malak, Wieczory Pełne Łaski – Anioły w Krakowie

3 June 2017 Aktualności


W najbliższą niedzielę, 4 czerwca w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie odbędzie się Wieczór Pełen Łaski. Spotkaniu modlitewnemu organizowanemu przez Fundację Malak towarzyszyć będą o. Tomasz Nowak OP, o. Tomasz Biłka OP oraz zespół Owca. Start o godzinie 20:00.

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem”. (Wj 23,20) Aniołowie są istotami o wiele potężniejszymi od człowieka, z woli Bożej troszczą się o świat widzialny, w tym o poszczególnych ludzi.

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 329 podaje: „Święty Augustyn mówi na ich temat: “«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem”. W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują „oblicze Ojca (…) który jest w niebie” (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, „by słuchać głosu Jego słowa” (Ps 103, 20)”.

W 2012 roku nasz Pan powołał do działania wyjątkowego anioła – Fundację MALAK. Mal’ak z języka hebrajskiego oznacza anioła.  Pomysłodawcą powołania fundacji był znany dominikanin o. Adam Szustak. Potęgą krakowskiej organizacji jest wspólnota, która organizuje rekolekcje, konferencje, spotkania i akcje charytatywne. Co więcej, prowadzi wydawnictwo i sklep, z których całkowity dochód jest przekazywany na główne cele fundacji – działalność dobroczynną i ewangelizacyjną. Fundacja Malak ma na swoim koncie zbiórkę na rzecz Domu Dziecka dla Dzieci Chorych, inne zbiórki dla podopiecznych fundacji oraz wsparcie budowy placu zabaw dla wychowanków domu dziecka w Jerozolimie. Obecnie prowadzona jest zbiórka środków na budowę zadaszenia nad placem zabaw.

Misja Fundacji to „tworzyć, ewangelizować, inspirować” – w tych słowach tkwi też istota projektu GOŚĆ W DOM. Są to spotkania z ludźmi działającymi na chwałę Pana, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, pasjami, talentami i dobrem. Do tej pory na spotkaniach gościli m.in.: o. Paweł Kozacki OP, Piotr Żyłka, wspólnota misyjna Domy Serca, TAU i Agnieszka Musiał.

Członkowie Fundacji troszczą się także o budowanie wspólnoty. Weekendy Pełne Łaski to rekolekcje organizowane przez Fundację Malak już od początku jej istnienia. Odbywają się trzy razy w roku na Górze św. Anny i za każdym razem przyciągają ponad 400 osób. W maju br. rekolekcje odbyły się już po raz trzynasty. Aby wypełnić czas między Weekendami ich organizatorzy opracowali projekt Wieczorów Pełnych Łaski, które stały się miniaturą i esencją wspomnianych rekolekcji.

Wieczory Pełne Łaski są czasem doświadczania Bożej bliskości i mocy Ducha Świętego. Spotkania mają charakter otwarty. Organizowane są cyklicznie, zwykle w maju i październiku, kierowane są do każdego, kto jest spragniony. Nie jest ważny wiek, zawód czy miejsce zamieszkania. Najważniejsza jest chęć doświadczenia Bożej bliskości. Opiekę duchową nad wydarzeniem sprawuje o. Tomasz Nowak OP. Wieczór rozpoczyna się Eucharystią, po której wygłoszona zostaje konferencja, a po niej do późnej nocy trwa modlitwa uwielbienia. Spotkania odbywają się w kościele Matki Bożej Saletyńskiej przy ulicy Cegielnianej 43 w Krakowie.

Więcej informacji o działaniach Fundacji: www.fundacjamalak.pl

 

Maja Piwnicka


Share
X