On Air

Home

Koncert UWIELBIENIE Włocławek

14 June 2017 Aktualności


W Uroczystość Bożego Ciała o godzinie 20.00 Park Sienkiewicza we Włocławku po raz siódmy stanie się miejscem uwielbienia. Około 7 tysięcy wiernych zgromadzi się w sercu jednej z pierwszych diecezji na ziemiach polskich, aby śpiewem, tańcem i wspólną modlitwą wyrazić chwałę i cześć naszemu Panu. Inicjatorem i dyrektorem koncertu jest ks. Marcin Idzikowski, kapłan diecezji Włocławskiej.

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w sposób wyjątkowy czczony jest Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie. We wszystkich parafiach wierni po Mszy świętej w uroczystych procesjach wychodzą na ulice, aby dziękować Bogu za dar, jaki otrzymali. Koncert jest przedłużeniem radości i dziękczynienia, jakie w tym pięknym dniu wybrzmiewają w sercach tak wielu ludzi.

Wieczór rozpocznie się modlitwą wyrażoną śpiewem i tańcem, a kulminacją będzie uroczysta procesja, podczas której J. E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, Ordynariusz  diecezji Włocławskiej, wniesie na scenę Jezusa Eucharystycznego. Wszyscy obecni, wpatrując się w Jego cudowne oblicze, będą mogli Go uwielbiać.

Podczas koncertu UWIELBIENIE zawiązuje się wspólnota. Wszyscy zaangażowani w prace przy wydarzeniu uważają, że to piękny czas spotkania z Bogiem, czas intymnej relacji z Nim.

Koncert ukazuje istotną rolę sfery sakralnej, która łączy się z wymiarem kulturalnym dzięki pięknej muzyce. Połączenie profesjonalnego przygotowania z zaangażowaniem publiczności ma pomóc współczesnemu człowiekowi odnaleźć się w religijno-kulturalnej sferze życia, której nie ograniczają mury świątyń.

 

Maja Piwnicka


Share
X